Ympäristö ja laatu

Prido kantaa vastuunsa tulevaisuudesta ja haluaa olla osa ratkaisua yhdessä aikamme suurimmista haasteista.  Teemme aktiivista kestävää kehitystä koskevaa työtä. Ympäristökuormituksemme jatkuva vähentäminen ja laatumme vahvistaminen ovat tärkeä osa liiketoimintaamme. Pyrimme kohti asetettuja ympäristö- ja laatutavoitteita, jotka tarkistetaan ja joita laajennetaan jatkuvasti. Toimittajiemme on jaettava kanssamme samat tavoitteet, ja asetamme hankinnoille erityiset ympäristö- ja laatuvaatimukset.

Prido AB:n laatukäytäntö

 • Pitää yrityksen ohjaavia periaatteita, asiakaskeskeisyyttä, rehellisyyttä, nopeutta, idearikkautta, yhteistyötä sekä siisteyttä ja järjestystä ohjenuorana päivittäisessä työssämme.
 • Noudattaa tuotteidemme osalta kaikkia sovellettavia lakeja ja muita viranomaismääräyksiä.
 • Kehittää jatkuvasti käytäntöjä ja tuotteita noudattamalla vuosittain laadittavia laatutavoitteita ja toimintasuunnitelmia.

Laatutavoitteet 2022

 • Toimituslaatu > 98 %
 • Toimitusvarmuus > 98 %

Prido AB:n ympäristökäytäntö

 • Olla yksi alan johtavista toimijoista koskien vaikutustamme ulkoiseen ja sisäiseen ympäristöön.
 • Säästää luonnonvaroja kehittämällä tuotteita, työmenetelmiä ja käytäntöjä jatkuvasti.
 • Noudattaa kaikkia sovellettavia ympäristölakeja ja muita viranomaisvaatimuksia.
 • Vaikuttaa muiden osapuolten toimiin niin, että ympäristöön kohdistuvaa kokonaisvaikutusta voidaan pienentää.
 • Varmistaa, että käytössämme on tarvittavat resurssit ja osaaminen ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Saavuttaa asetetut ja vuosittain tarkistetut ympäristötavoitteet ja toimintasuunnitelmat.

Tämänhetkiset ympäristötavoitteet

 • Toimitusten hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 25 % toimitettua ovea kohti vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoden 2018 tasoon.
 • Energian kokonaiskulutuksen vähentäminen kilowattitunteina 10 % toimitettua ovea kohti vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoden 2020 tasoon.
 • Jätteen kokonaismäärään vähentäminen 25 % toimitettua ovea kohti vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoden 2020 tasoon.
 • Kierrätettäväksi kelpaamattoman jätteen kokonaismäärän vähentäminen 25 % toimitettua ovea kohti vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoden 2020 tasoon.

Saavutetut ympäristötavoitteet

 • Poltettavan jätteen määrän vähentäminen 20 % toimitettua ovea kohti vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoden 2018 tasoon. Tulos: Poltettavan jätteen määrä väheni 45,3 % vuoteen 2020 mennessä

Lataa